Pas i ja sedimo na keju i čekamo brodove. Inače na keju sedimo noću, ali ja...