Dobro je kad shvatiš da biti zahvalan na „malim“ stvarima nije prazna priča, jer „male“ stvari su najvažnije stvari, i ako njih ne shvatiš ozbiljno i ne priđeš im zahvalno, onda džaba juriš za bilo čim „većim“.

Zato bi bilo dobro da se svi bar svakog osmog jutra „probudimo“, jer samo „probuđen“ čovek može da menja sebe, a odatle počinje svaka velika promena.

Klikni za ceo tekst.